Montering af spånplader med spor

Begynd med en vendeplade i den ene ende af rummet. Vent med at lægge vendeplader i den ende af rummet, hvor gulvvarmerøret kommer ind. Vendepladerne monteres med langssiden langs med strø. Vendepladen kan skæres og tilpasses i længden. Skru vendepladen fast i strø.

Fortsæt med spånplader med lige spor, når første vendeplade er lagt. Sav fer/not af på spånpladens (lige spor) korte side, og læg spånpladen (lige spor) op mod vendepladens lige kant på pladens lange side. Sørg for at vendeplade og spånplade med lige spor samles over strø, da de ikke samles med fer og not. Spånplader med lige spor og vendeplader ligger forbandt i forhold til hinanden.

Der limes i fer/not, hvor spånplader med lige spor samles.

De sidste vendeplader lægges i samrød med en VVS'er. Afskær og breddetilpas vendepladen så den passer til strøafstand.

Vendepladerne er forsynede med huller til indgående og udgående gulvvarmerør. De huller, som skal anvendes til ud- og indgående rør saves skråt (se tegning) for at ungdgå skader på gulvvarmerør. 

 


Fer/not limes, hvor spånpladerne samles.


Der saves ud til ind- og udgående rør.

 

Læs producentens anvisninger her.