Handelsbetingelser og private oplysninger

Salgs- og leveringsbetingelser

BUILDAHOUSE                                                                                                                                              13. januar 2010

1. Priser og betaling

Alle priser på www.buildahouse.dk er angivet inklusive 25 % moms.

Kjøper du som privatperson fra Norge må du oppgi personnummer i kommentarfeltet, vårt fraktselskap må bruke det til å importere dine varer

Varer, der bestilles online, skal betales med kreditkort, bankoverførsel eller per efterkrav ved faktura. Køb per efterkrav ved faktura kan kun ske såfremt kunden er forhåndsgodkendt af BUILDAHOUSE. Ved køb med kreditkort kan kunden vælge mellem følgende kreditkort: Dankort, Mastercard, Visa, Visa/Electron, JCB, American Express og Diner's Club. Vi bruger en sikker og pålidelig online kreditkort-betalingsløsning, der garanterer en sikker transaktion. Betalingssoftwaren er blevet godkendt af PBS.

Angivelsen af anden valuta end danske kroner (DKK) er omregnet med udgangspunkt i DKK. Kursændringer reguleres løbende manuelt af BUILDAHOUSE.

De ved bestillingstidspunktet angivne priser er altid gældende. Eventuelle kursreguleringer, som finder sted efter bestillingstidspunktet, berører ikke bestillingen.

2. Levering

Umiddelbart efter modtagelsen af kundens ordre, sendes en ordrebekræftelse til kunden via e-mail. Når vi sender varerne fra vort lager, modtager kunden en faktura via e-mail, der dækker de varer, der er bestilt.

De varer, der er bestilt på nettet, vil sædvanligvis blive afsendt fra vort lager inden for 24 timer på hverdage. Hvis vi – mod forventning – ikke er i stand til dette, modtager kunden hurtigst muligt besked herom.

 

3. Forsendelse og fragt

En eventuel fragtpris vil blive oplyst inden købets godkendelse. Fragtprisen afhænger bl.a. af varens vægt og/eller størrelse. 

Levering finder sted inden for ca. 2-3 arbejdsdage på den af kunden angivne adresse.

 

4. Undersøgelsespligt

Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen af en vare at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler. Såfremt der ved modtagelsen af varen konstateres skader eller mangler, skal dette udtrykkelig angives i fragtbrevet.

 

5. Mangler og reklamation

Når du handler på buildahouse.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret

Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?

Du skal reklamere indenfor "rimelig tid" efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer indenfor to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger

Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger.

 

6. Persondatapolitik.

 Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os på buildahouse.dk har vi brug for følgende oplysninger:

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos buildahouse.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren for buildahouse.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til buildahouse.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Ved tilmelding til nyhedsbrev registrerer vi din e-mail adresse. E-mail adressen videregives ikke til andre.

Som registreret hos buildahouse.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til buildahouse.dk via e-mail info@buildahouse.dk

Cookies

På buildahouse.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Du skal skrive hvem der sætter cookies på jeres hjemmeside

Webstatistik.

Vi bruger en webstatistik på buildahouse.dk

 Webstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere buildahouse.dk

7. Forbehold og ansvarsbegrænsning

BUILDAHOUSE tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt og mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører

Omstændigheder som følge af force majeure medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld.

BUILDAHOUSE skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som BUILDAHOUSE ikke er herre over.

Ved handelskøb:

Et erstatningskrav over for BUILDAHOUSE kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.BUILDAHOUSE hæfter ikke for drifts- og avancetab som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

BUILDAHOUSE forbeholder sig retten til at annullere en ordre, hvis de af kunden angivne oplysninger ikke er korrekte.

Www.buildahouse.dk er forbeholdt kunder bosiddende i Danmark. Kunder i Sverige bedes benyttewww.buildahouse.se, og kunder i Norge bedes benytte www.buildahouseno.dk.

8. Privacy

BUILDAHOUSE lægger stor vægt på, at personlige oplysninger, der angives af kunden, ikke videregives til tredjemand.

Vi forbeholder os retten til at indsamle oplysninger om, hvilken type browser og operativsystem kunden bruger, når denne besøger vor hjemmeside og webshop. Vi forbeholder os desuden retten til at indsamle IP-adresser og oplysninger om kundens internet-udbyder.

Ved godkendelser af salgs- og leveringsbetingelserne giver kunden sit samtykke til at indhentede og angivne oplysninger må bruges til at kommunikere med kunden, fakturering, forsendelse, markedsføring og/eller andre administrative opgaver.

De af kunden angivne følsomme oplysninger, såsom kreditkortoplysninger, er altid krypteret. Vi beskytter alle personlige oplysninger fysisk og elektronisk. Vi følger de nyeste sikkerhedsstandarder, for at være i stand til at beskytte data på den bedst mulige måde.

 

9. Lovvalg og værneting

Alle tvistigheder mellem parterne i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, afgøres efter dansk ret ved de ordinære domstole. Det bemærkes udtrykkeligt, at den internationale købelov ikke finder anvendelse på retsforholdet mellem køberen og BUILDAHOUSE.

BUILDAHOUSE har dog ret til at vælge at lade sagen behandle ved voldgift i overensstemmelse med de i Danmark gældende lovregler om lovgift.

Aftalen er underkastet Dansk Ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i den retskreds, hvor BUILDAHOUSE har sit forretningssted.