Montage af varmefordelingsplader

For at sikre den bedst mulige fordeling af varmen fra et gulvvarmesystem skal der i forbindelse med etablering af dette under f.eks. trægulve anvendes varmefordelingsplader .

Varmefordelingspladerne leveres i 2 forskellige bredder: 180 mm og 280 mm. Alle plader er i aluminium og kan leveres i længderne 750 mm og 1150 mm. 

Varmefordelingspladerne leveres med Ω-spor, som passer præcist til den aktuelle gulvvarmeslange i enten Ø16, Ø17 eller Ø20 mm.

Vi anbefaler, at der i varmefordelingspladerne kun anvendes gulvvarmerør med indvendig iltspærre for at undgå knirkelyde i færdigt gulv.

Gulvvarmerør og varmefordelingsplader skal passe sammen!

OBS. Varmefordelingsplader benævnes også noglegange som gulvvarmeplader .

Det anbefales at starte udlægningen af varmefordelingspladerne fra ydervæggen. Ved tværvæggen, hvor der skal laves sløjfer, bør der afsættes ca. 25-30 cm plads til sløjferne.

Fig. 1


Start udlægning ved ydervæggen. Husk at afsætte ca. 25-30 cm plads til sløjferne i enden.

Man starter med at udlægge varmefordelingspladerne til det første spor. Hvis længden ikke passer helt, kan pladerne deles i "knæk-sporet" og derved længdetilpasses.

Afstanden mellem de enkelte plader bør ikke være mindre end 10 mm eller større end 100 mm.

Stumper som er knækket af varmefordelingspladerne for at tilpasse længden i det første spor, kan benyttes i forbindelse med etableringen af et andet spor. På denne måde sikres optimal udnyttelse af varmefordelingspladerne og et minimalt spild.

For at sikre en jævn fordeling af varmen, bør man sikre at hele gulvet, så vidt muligt, er dækket af varmefordelingspladerne.

Gulvbelægningen - f.eks. 22 mm spånplader, gulvbrædder eller lignende - lægges nu på tværs af forskallingsbrædderne. Benyttes plader med fer og not, fuldklæbes disse langs de korte og lange sider.

For at undgå at der skrues gennem gulvvarmerørene markeres rørets placering på gulvbelægningen, og gulvbelægningen fastgøres afslutningsvist i henhold til gulvleverandørens anvisninger.

Fig. 2


Varmefordelingspladerne lægges så de dækker hele gulvfladen.


Varmefordelingspladerne fastgøres ved enten at skrue eller sømme disse fast i den ene side på f.eks. de underliggende forskallingsbrædder eller lignende. Dette gøres således at rørsporene ligger i en ret linje.

Eksempel på montage i træbjælkelag

Gulvvarmesystemet etableres oven på gulvbjælker, der ligger med en maksimal centerafstand på 600 mm.

Oven på gulvbjælkerne sømmes (eller skrues) forskallingsbrædder i dimension 21x120 mm eller 28x120 mm. Det første forskallingsbræt lægges med en afstand på ca. 30 mm til ydervæggen.

Hvis varmefordelingspladerne sømmes, skal der anvendes varmeforsinkede søm.

Forskallingsbrædderne afsluttes midt i det sidste fag før tværvæggen og et bræt lægges oven på den sidste bjælke før denne.

Inden montagen af gulvbelægningen bør man altid lægge et undergulv ovenpå varmefordelingspladerne, skum eller pap, for at undgå at gulvet knirker.

Fig. 3


Udlægning af skum eller gulvpap ovenpå varmefordelingspladerne.

Gulvbelægningen - f.eks. 22 mm spånplader, gulvbrædder eller lignende, lægges nu på tværs af forskallingsbrædderne. Benyttes plader med feder og not, fuldklæbes disse langs de korte og lange sider.

For at undgå at der skrues gennem gulvvarmerørene markeres rørets placering på gulvbelægningen, og gulvbelægningen fastgøres afslutningsvist i henhold til gulvleverandørens anvisninger.

 Se alle vores  varmefordelingsplader eller kontakt os  for yderligere information.